Hathayoga

Hathayoga

Hathayoga passar både för erfarna och nybörjare

Hathayogan riktar sig till dig som är nyfiken och intresserad av yogans lite mer fysiskt utmanande ställningar men passar såväl nybörjare som dig som utövat yoga under en längre tid. 

Krishnamacharyayoga, som är den form av hathayoga som undervisas här, är en traditionell form av yoga där vi försöker anpassa yogans redskap så långt det är möjligt till dig som individ. Passens huvudfokus kommer vara att arbeta med mer fysiskt krävande kroppsställningar (asanas) som görs i kortare eller längre serier (vinyasas) men vi kommer även göra andningsövningar (pranayama) och ibland någon kortare meditation (dhyanam). Genom dessa övningar förbättras vår hållning, stabilitet, balans, kroppskännedom, cirkulation, fokus, matsmältning och vi bir mjukare i kroppen etc.