Yogaterapi

033

Medicinsk Yogaterapi

Om du har någonting du behöver komma tillrätta med när det gäller dig själv och din hälsa kan du boka en enskild terapeutisk session.

Yogaterapi handlar om att återskapa balans i kropp, sinne och själ. Yoga är en holistisk metod som beaktar och behandlar hela människan. Utifrån det yogiska perspektivet är vi energivarelser som behöver fylla på energi, öppna blockeringar i våra flöden och skapa balans i våra liv. Obalanser beror en mängd olika saker och ursprunget kan finnas långt tillbaka i livet. Det kan handla om tidig prägling, långvarig negativ stress, trauman och vanemönster som blivit automatiska. Att vara i balans handlar om att lyssna inåt, förstå dig själv och välja det som är bra för dig.

När vi träffas går vi igenom ett antal frågeställningar för att söka efter obalanser i ditt chakrasystem. Dessa obalanser eller blockeringar kan i det dagliga livet ge både kroppsliga och psykiska problem.

Du får ett frågeformulär skickat till dig innan med frågor att besvara eller fundera kring. När vi träffas samtalar vi runt detta och går sedan igenom de övningar som du får i hemarbete under 40 dagar. Du väljer själv hur lång tid du vill lägga på hemarbetet och vi anpassar antalet övningar efter det. Syftet med hemarbetet är att övningarna skall få loss blockeringarna och göra att du känner dig bättre. Efter de 40 dagarna har vi en uppföljning genom ytterligare en träff eller via telefonsamtal/mail. Hur vi följer upp väljer du.

Ett yogaterapisession tar 2 timmar. Priset är 900 kr.

Om du väljer en ny träff som uppföljning tar denna ca 1 timme. Priset är 450 kr.

Anna Kavita Lindblad, som är utbildad Medicinsk Yogaterapeut (2-årig utbildning) håller yogaterapin. Hör av dig till mig via mail (info@kavitasyoga.se), beskriv kortfattat dina frågeställningar, så bokar vi en tid för samtal i lugn och ro. Allt är konfidentiellt och behandlas med största diskretion.

Välkommen!